Kuruluş

Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektöründe ilk mesleki sivil toplum kuruluşu 1970 yılında İstanbul’da UATOD Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği kurularak ilk mesleki dayanışma ve birliktelik bu sektörel dernek tarafından sağlanmış bulunmaktaydı. Geçen süreç içinde dernek statüsüyle sorunların irdelenemediği tam bir birlikteliğin sağlanamadığı sektörel sorunların daha güçlü bir yapı içinde ilgili kurumlara iletilmesi gündeme getirilmeye başlandı ve bunun sonucunda TOFED Tüm Otobüsçüler ve İşletmecileri Federasyonu 2005 yılında kuruldu.


Kurulan federasyonun başlangıçta örgütsel yapılanmasının yanlışlığı ve eksikliği başta sektörde bir kırılma noktası oluşturmuş olmasına rağmen, sektörün tamamı kurulan federasyondan beklentilerini yüksek tutmuş ve oluşumu desteklemiştir.


Ancak geçen süreç içinde kurulan federasyon kuruluş amaçlarından olan sektörün tamamını temsil etme görevini yerine getirememiş birlikteliği sağlayamamıştır. Alt yolcu taşıma faaliyetleri ve sektörel bazı STK yok görülmüş bu bunun sonucunda da sektörün tamamının temsil etmediği konusunda farklı görüşler oluşmuştur.


4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve Taşıma Yönetmeliğinin hazırlanmasında gerek UATOD un sonrasında TOFED in Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektörün iyi temsil edemediği, sektörümüzün yapısı, işleyiş biçimini sorunları ve istekleri konusunda ilgili kurumlara yeterli bir şekilde anlatamadığı bunun sonucunda da Taşıma Kanunu’nun eksik Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ise sektöre uymadığı konusunda eleştiriler ortaya çıkmış bulunmaktaydı… Mevcut federasyona getirilen eleştirilerden en önemlisi ve ayrışma noktası ise Karayolu Taşıma sistemine ve yolcu taşımacılığı sektörüne getirilmek istenen yeni model ile ilgili olarak yeterli direnci yapamadığı, sektörümüzün hak ve menfaatlerini koruyamadığı gerekçesiydi. Bir başka ayrışma noktası ise kişisel hak ve menfaatlerin Sektör menfaati olarak ilgili kurumlara götürüldüğü mevcut federasyonun BİOAŞ ın vesayeti altında olduğu bağımsız hür bir federasyon olmadığı ve olmayacağı düşüncesiydi.


Bu düşüncelerden yola çıkılarak tamamen hür ve bağımsız bir sektör yapılanmasına ihtiyaç olduğu yaşadığımız süreçte ortaya çıktı. Sektörden gelen istek ve talepler doğrultusunda 2005 Yılında TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu’nun kuruluş çalışmalarına başlandı ve 30.03.2006 Tarihinde İstanbul Valiliğinin onayıyla TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu Kurulmuş çalışmalarını tamamlayarak faaliyetine resmen başlamıştır…
»  Vizyonumuz ve Misyonumuz için tıklayınız!Kurucu Üyeler


Mustafa YILDIRIM Ömer Canan SÖZERİ İbrahim ARTTIRDI S.Oktay GÜL
Latif KARAALİ Mevlüt ÖZKAYMAK Hasan Tahsin YÜCEFER Adnan ÖZKAYMAK
Ceyda ATAÇ T. Ertuğrul SARIHAN A.Sümer YIĞCI İsmail Ömer ERAKMAN
Şevket AK Mevlüt KARABURÇAK Ömer Mümtaz ER İrfan ONUR
Mehmet Ali ÖNAL Tolga ALTUNHAN Veyis DEMİRCİFederasyonumuzu kuruluşunda temsil eden dernekler;

  • TODER Tüm Otobüsçüler Derneği,
  • TTDER Turizm Taşımacıları Derneği,
  • UYTAD Uluslar arası Yolcu Taşımacıları Derneği,
  • EOİD Edirne Otobüs İşletmecileri Derneğini,
  • KOİD Konya Otobüs İşletmecileri Derneği dir.


Tüm Otobüsçüler Federasyonu’nun kuruluş amacı;

  • Üyeleri olan taşımacı dernekler nezdinde ki genel üyelerinin yani uluslararası ve ulusal yolcu taşımacı kuruluşların ve otobüs sahiplerinin ve işletmecilerinin;
  • Müşterek mesleki ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
  • Uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığının; meslek mensupları ve kamu genel çıkarlarına uygun olarak geliştirilmesine çalışmak,
  • Üye derneklerin ve bunların üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde; dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, mesleki ilkelerini tespit etmek, sektör disiplinini, kurmak, korumak ve sektör için gerekli eğitimleri sağlamaktır.
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Yeni Yıl Mesajı
Karayolu, Yolcu Taşımacılığı Sektörü mensuplarının, Yeni yılını, en içten dileklerimizle kutlarız.
29.12.2017

2018 Yılı Yeniden Değerlendirme oranları yayınlanmıştır.
Yeniden Değerlenme Oranının Uygulanması konulu GENELGE (KDGM) 2017/10 sayılı Genelge yayınlanmıştır. İlgili genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/guncel_haber/20171211_161629_2769_1_64.pdf
13.12.2017

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Siğortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında
22 Mayıs 2016 Tarih 29719 Sayılı resmi Gazete'de Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Buna göre 4925 Sayılı Karayolu taşıma Kanunu Kapsamındaki araçların teminat limitleri 2 katı uygulanacak!
23.05.2016

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Sayısal Takoğraf Hakkında yeni Genelge yayınlandı
Ulaştırma Bakanlığı 09.03.2017 Tarihli hakkında 2017/KDGM-04 Sayılı Genelge ile Sayısal Takograf uygulamaları hakkında yeni düzenlemeleri açıkladı.
14.03.2017

Trafik Sigortalarına tavan fiyat uygulaması getirildi
Tavan fiyat uygulaması ile Hazine, illere, araç gruplarına ve sürücülerin hasar geçmişine göre sigortacıların talep edeceği en yüksek fiyatı açıkladı. Sigortaya en yüksek primi, 2 bin 137 lira ile İstanbullu sürücüler ödeyecek.
12.04.2017

İstanbul Büyükşehir Belediyesi...
(19.01.2018)
Meslektaşlarımız Yeni...
(18.01.2018)
BUSWORLD TURKEY FUARI 7. KEZ...
(17.01.2018)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.