Kuruluş

Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektöründe ilk mesleki sivil toplum kuruluşu 1970 yılında İstanbul’da UATOD Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği kurularak ilk mesleki dayanışma ve birliktelik bu sektörel dernek tarafından sağlanmış bulunmaktaydı. Geçen süreç içinde dernek statüsüyle sorunların irdelenemediği tam bir birlikteliğin sağlanamadığı sektörel sorunların daha güçlü bir yapı içinde ilgili kurumlara iletilmesi gündeme getirilmeye başlandı ve bunun sonucunda TOFED Tüm Otobüsçüler ve İşletmecileri Federasyonu 2005 yılında kuruldu.


Kurulan federasyonun başlangıçta örgütsel yapılanmasının yanlışlığı ve eksikliği başta sektörde bir kırılma noktası oluşturmuş olmasına rağmen, sektörün tamamı kurulan federasyondan beklentilerini yüksek tutmuş ve oluşumu desteklemiştir.


Ancak geçen süreç içinde kurulan federasyon kuruluş amaçlarından olan sektörün tamamını temsil etme görevini yerine getirememiş birlikteliği sağlayamamıştır. Alt yolcu taşıma faaliyetleri ve sektörel bazı STK yok görülmüş bu bunun sonucunda da sektörün tamamının temsil etmediği konusunda farklı görüşler oluşmuştur.


4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve Taşıma Yönetmeliğinin hazırlanmasında gerek UATOD un sonrasında TOFED in Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektörün iyi temsil edemediği, sektörümüzün yapısı, işleyiş biçimini sorunları ve istekleri konusunda ilgili kurumlara yeterli bir şekilde anlatamadığı bunun sonucunda da Taşıma Kanunu’nun eksik Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ise sektöre uymadığı konusunda eleştiriler ortaya çıkmış bulunmaktaydı… Mevcut federasyona getirilen eleştirilerden en önemlisi ve ayrışma noktası ise Karayolu Taşıma sistemine ve yolcu taşımacılığı sektörüne getirilmek istenen yeni model ile ilgili olarak yeterli direnci yapamadığı, sektörümüzün hak ve menfaatlerini koruyamadığı gerekçesiydi. Bir başka ayrışma noktası ise kişisel hak ve menfaatlerin Sektör menfaati olarak ilgili kurumlara götürüldüğü mevcut federasyonun BİOAŞ ın vesayeti altında olduğu bağımsız hür bir federasyon olmadığı ve olmayacağı düşüncesiydi.


Bu düşüncelerden yola çıkılarak tamamen hür ve bağımsız bir sektör yapılanmasına ihtiyaç olduğu yaşadığımız süreçte ortaya çıktı. Sektörden gelen istek ve talepler doğrultusunda 2005 Yılında TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu’nun kuruluş çalışmalarına başlandı ve 30.03.2006 Tarihinde İstanbul Valiliğinin onayıyla TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu Kurulmuş çalışmalarını tamamlayarak faaliyetine resmen başlamıştır…
»  Vizyonumuz ve Misyonumuz için tıklayınız!Kurucu Üyeler


Mustafa YILDIRIM Ömer Canan SÖZERİ İbrahim ARTTIRDI S.Oktay GÜL
Latif KARAALİ Mevlüt ÖZKAYMAK Hasan Tahsin YÜCEFER Adnan ÖZKAYMAK
Ceyda ATAÇ T. Ertuğrul SARIHAN A.Sümer YIĞCI İsmail Ömer ERAKMAN
Şevket AK Mevlüt KARABURÇAK Ömer Mümtaz ER İrfan ONUR
Mehmet Ali ÖNAL Tolga ALTUNHAN Veyis DEMİRCİFederasyonumuzu kuruluşunda temsil eden dernekler;

  • TODER Tüm Otobüsçüler Derneği,
  • TTDER Turizm Taşımacıları Derneği,
  • UYTAD Uluslar arası Yolcu Taşımacıları Derneği,
  • EOİD Edirne Otobüs İşletmecileri Derneğini,
  • KOİD Konya Otobüs İşletmecileri Derneği dir.


Tüm Otobüsçüler Federasyonu’nun kuruluş amacı;

  • Üyeleri olan taşımacı dernekler nezdinde ki genel üyelerinin yani uluslararası ve ulusal yolcu taşımacı kuruluşların ve otobüs sahiplerinin ve işletmecilerinin;
  • Müşterek mesleki ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
  • Uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığının; meslek mensupları ve kamu genel çıkarlarına uygun olarak geliştirilmesine çalışmak,
  • Üye derneklerin ve bunların üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde; dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, mesleki ilkelerini tespit etmek, sektör disiplinini, kurmak, korumak ve sektör için gerekli eğitimleri sağlamaktır.
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

UAB.Kugm. Geçici ve süreli...
(20.06.2019)
Macaristan Karşılık Bildirisi
(11.06.2019)
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun
(31.05.2019)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.