T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                         ANKARA


SAYI   : B.11.0.KUG.0.17.00.00/230- 13035                                                                    12/10/2010

KONU : KTY’ nin Uygulanmasına İlişkin Hususlar

 


GENELGE

(2010/KUGM – 17 /GENEL)


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulanmasının, mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun olarak gerçekleşmesini ve uygulamada birliğin sağlanmasını temin etmek amacıyla;


(1)Firmaların yetki belgeleri eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar hakkında, EGM Otomasyon sisteminde mutad olarak yapılan sorgulamalar neticesinde, söz konusu taşıtların ruhsatlarında yer alan bilgiler ile ilgili uyumsuzluk durumunda; bu bilgiler, Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemindeki bilgilerle uyumlu hale getirilirken, sahiplik, renk, kasa, net ağırlık, azami yüklü ağırlık, motor numarası, şase numarası, katar ağırlığı gibi yapısal özellik değişiklikleri haricindeki diğer değişiklikler nedeniyle düzenlenen taşıt kartları için herhangi bir ücret alınmaması ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin 22 nci fıkrasına muhalefetten işlem yapılmaması,

(2)M3 yetki belgesi eki taşıt belgesinde özmal olarak kayıtlı motosiklet cinsi taşıtların, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde M3 yetki belgesi için öngörülen sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınması,

(3)Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı sözleşmeli taşıtların, sahipleri tarafından satılması halinde yetki belgesi sahibi firma hakkında, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin 22 nci fıkrasına muhalefetten işlem yapılmaması,

(4)Adlarına herhangi bir yetki belgesi düzenlenmiş firmaların mevcut unvanlarının yeni talep edecekleri yetki belgesinin faaliyetini de kapsaması halinde; bu durumun talep edilen yeni yetki belgesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki şartı sağladığının kabul edilmesi,

(5)Adlarına G ve H türü yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, sadece merkezi adresinde ve/veya merkezi adresinin bulunduğu yerleşim yeri sınırları içindeki şubesinde faaliyet göstermeleri,

(6)Adlarına N2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince sağlamaları gereken örgütlenme şartını yerine getirirken, merkez adreslerinin bulunduğu ilin de dikkate alınması,
(7)2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesine göre özel amaçlı taşıt olarak tescil edilmiş taşıtlarla  faaliyette bulunan/bulunacak firmaların yetki belgesi taleplerinin değerlendirilmesinde, taşıtın kullanım amacına bağlı olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 16 ncı ve 17 nci fıkralarına göre işlem yapılması,


3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.


Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.Binali YILDIRIM

                       Bakan

DAĞITIM

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

TOBB

İlgili Sektör Kuruluşları
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Anadolu Isuzu Kampanya 2022
(10.01.2022)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.