T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
 

Sayı    :B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-13111                                                             13/10/2010

Konu   :Araç Muayene İstasyonları

 

GENELGE

(2010/KUGM-18/ARAÇ MUAYENE)

 

İlgi: 22/03/2010 tarih ve (2010/KUGM- 08 /ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge.

 

1) - İlgi Genelgenin;

 

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR başlıklı 6 ncı bölümüne aşağıdaki 15 inci ve 16 ncı maddelerin eklenmesi,

“15) 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren;

a) Bir kişinin bir takvim ayı içerisinde başka bir gerçek kişiye ait sadece bir aracı muayeneye getirebilmesi, aynı kişinin birden fazla aracı aynı takvim ayı içerisinde muayeneye getirmek istemesi halinde ise; her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere son bir ay içinde düzenlenmiş noter onaylı vekâletnameleri muayene istasyonu yetkililerine vermesi, muayene istasyonu yetkililerinin de bu vekâletnameleri kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi,

 

b) Tüzel kişiliklerle ilgili olarak;

1) Tüzel kişilik çalışanlarının, bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak kendilerine verilmiş olan ve araç muayenesi yaptırmaya yetkili olduğunu belirten bir yazının aslı ile birlikte tüzel kişiliğe ait aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu yazıları kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi,

 

2) Tüzel kişiliğe ait bir aracın tüzel kişilik çalışanı olmayan bir kişi tarafından muayeneye getirilmesi halinde ise; bu kişi için son bir ay içinde düzenlenmiş noter onaylı vekâletnameyle aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu vekâletnameleri kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi,

c) (a) ve (b) bentlerindeki kurallara uyulmadan muayeneye getirilen araçların istasyon park alanına alınmaması,

16) Araç muayene istasyonlarına uygulanacak cezai işlemlerde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen bir yıllık sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin  takvim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak uygulanması,”
 

2)- İlgi Genelgenin;

 

DİĞER HUSUSLAR başlıklı (7) nci bölümünün 6 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,

 

“6) Model yılı 2010 ve sonrası yıllara ait araçların muayenelerinde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen boyutlara uygun olmayanlar ağır kusurlu olarak değerlendirilir.
 

Ancak, model yılı 2009 ve öncesi yıllara ait araçların muayenelerinde; Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen boyutlara uymayan bir durumun tespiti halinde, başka emniyetsiz ve ağır kusurların bulunmaması şartıyla bu araçların muayeneleri onaylanır ve muayene raporuna “Aracınızın boyutlarının 31/12/2011 tarihinden sonraki muayene (periyodik muayene, zorunlu muayene, tadilat muayenesi veya tespit muayenesi) tarihine kadar Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi taktirde bu durum ağır kusur olarak değerlendirilecek ve muayene raporu onaylanmayacaktır.” şerhi yazılır ve bu araçların 31/12/2011 tarihinden sonra yapılacak muayenelerinde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen boyutlara uygun olmayanları ağır kusurlu olarak değerlendirilir.”

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 35 inci maddeleri ile Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

 

 

 

 

 

 

         Binali YILDIRIM

                  Bakan

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği           

-Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

-Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene                                  

İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

-Tüvturk Güney Taşıt Muayene

İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

 

Bilgi

-İçişleri Bakanlığı

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

-İlgili sektör kuruluşları

Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Anadolu Isuzu Kampanya 2022
(10.01.2022)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.