T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Sayı     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-15147                                                                  29/11/2010

Konu  :  62 NoluTebliğin Uygulanmasına

              Yönelik Açıklamalar

 

GENELGE

(2010/KUGM-  20 /GENEL)

 

04/11/2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 62 Nolu Tebliğ” uygulamasında karşılaşılan tereddütlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur.  

Buna göre;

1)      Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliği haiz olmaları nedeniyle bunlara ait araçların Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi,

2)      Araçların şasi numaralarının belirlenememesi durumunda, söz konusu araçların şasi numaralarının araç muayene istasyonlarınca veya yetkili servislerince tespit edilmesi ve buna dair bir raporun arşivlenmesi suretiyle teslim alınabilmesi,

3)      Trafik tescil belgelerinin üzerinde; taşıt cinsi olarak “Vinç, Kurtarıcı vb.” ifadeler yer alan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtların “Kamyon” olarak değerlendirilmesi,

4)      Maliye Bakanlığınca 07/09/2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Tebliğ No:36) ile Bakanlığımızca 04/11/2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 62 Nolu Tebliğ tarihleri (07/09/2010 ile 04/11/2010) arasında hurdaya ayrılan 1985 model ve öncesi taşıtların 62 nolu Tebliğ kapsamında ve belirtilen takvime göre alınması,

3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.          

 

 

                                                                                              Binali YILDIRIM

                                                                                                               Bakan                                                                                                                                         

Dağıtım:

MKEK

Hurda Müdürlükleri

Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Anadolu Isuzu Kampanya 2022
(10.01.2022)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.