T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16673                                                                 22/12/2010

Konu  :  Araç Muayenesine İlişkin Yeniden

               Değerleme Oranının Uygulanması

 

GENELGE

(2011/KUGM-  02 /ARAÇ MUAYENE)

           

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretlerin, Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

12/11/2010 tarih ve 27757 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 401 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen araç muayene hizmetleri karşılığı alınacak ücretler (Tablo-1), İdari Para Cezaları (Tablo-2), Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen araç muayene geçici işletme ve işletme yetki belgesi ücretleri ileyola elverişlilik muayene yetki belgesi alma veya yenileme ücretleri (Tablo-3); 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2010 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

                                                                                                              Binali YILDIRIM

                                                                                                                       Bakan

Ek 1: Ücret Tabloları

Dağıtım:

İçişleri Bakanlığı

            -Emniyet Genel Müdürlüğü

            -Jandarma Genel Komutanlığı

            -Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

TOBB

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

 

EK-1: ÜCRET TABLOLARI

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tablo-1

 

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

(TL)

Araç Grubu

NET ÜCRET MİKTARI

KDV’Lİ ÜCRET MİKTARI

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker

 

154

181,72

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork

115

135,7

Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet

59

69,62

 

 

 

                                                                                                                                              Tablo-2

 

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN

7 NCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI

(TL)

 

İLK DEFA

4.689

 

İKİNCİ DEFA

7.820

 

ÜÇÜNCÜ DEFA

15.640

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tablo-3

 

YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ

(TL)

 

ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ

82

 

ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ

82

 

YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ YETKİ BELGESİ

16.510

 

 

 

 

2/2

Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Anadolu Isuzu Kampanya 2022
(10.01.2022)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.